یادداشت های احمد قربانی

نویسنده، کارگردان، بازیگر و خبرنگار در استان گلستان

یادداشت های احمد قربانی

نویسنده، کارگردان، بازیگر و خبرنگار در استان گلستان

(شماره تماس: 0593 515 0911)

۱ مطلب در مرداد ۱۳۹۷ ثبت شده است

  • ۰
  • ۰

بیداری مردم


به دوستی گفتم: چرا دیگر خروس تان نمیخواند؟!

گفت: همسایه ها شاکی بودند که صبح ها ما را از خواب خوش بیدار میکند، ما هم سرش را بریدیم .

آنجا بود که فهمیدم هر کس مردم را بیدار کند سرش را خواهند برید.

در دنیایی که همه از مرغ تعریف میکنند نامی از خروس نیست؛ زیرا همه بفکر سیر شدن هستند، نه به فکر بیدار شدن ... !

برگرفته از خاطرات دکتر #علی_شریعتی

  • احمد قربانی